Таня-Т. Дочева ООД е специализирана в производството на палети , палетни скари, опаковки, опаковъчни плотове, каси за транспортиране на машини и съоръжения, както и строителни материали от дърво. Извършваме, още лесоустройствени мероприятия, дърводобив и транспортиране на дървесина. Фирмата  е основана през 1994 година под името ЕТ Таня – Тотка Дочева, като в началото е семеен бизнес и се  специализира в обработката на дървен материал. Седалище и адрес на управление  е в  град Априлци. ЕТ Таня-Тотка Дочева е разположена на площ от 6000 кв.м. с модерно оборудване и база, построена през 2006 година, за първична, вторична обработка и сглобени единици от дървен материал.
Компанията отговаря на всички международни изисквания за производство на дървен опаковъчен материал (ДОМ), лицензирана е по стандарт 15 (ISPM 15). ЕТ Таня-Тотка Дочева има на свое разположение сушилна камера за термична обработка на дървесината по стандарт 15 за износ на ДОМ.


Tanya-T. Docheva  Ltd. is specialised in production of pallets, pallet racks, packaging, package plots, wooden cases for transporting of machinery and wooden construction materials. Part of our activities are forest management, logging and transport of wood. The company was founded in 1994 by the name ET Tanya – Totka Docheva and started as a family business focused on cultivation of wooden material. The head quarters are located in the town of Apriltsi. ET Tanya – Totka Docheva is situated on area of 6000 square meters equipped with modern technologies and a facility build in 2006 suitable for primary and secondary wood processing and assembled parts of wooden material. The company meets all international requirements for production of wooden packaging material, licensed according to standard 15 (ISPM 15). ET Tanya-Totka Docheva has a drying camera for thermal processing of the wood according to standard 15 for export of wooden packaging material.