С двадесет и шест годишния си опит фирма Таня-Т. Дочева ООД се утвърди на пазара като една от малкото, които изработват по чертеж на клиента. С многобройния си асортимент през годините от над 1000 артикула.Фирмата изработва дървени опаковки и каси от широколистна и иглолистна дървесина, шперплат, ОСБ и метални елементи по поръчка, въз основа изискванията на клиента. Предлагаме индивидуални проекти. Вие изпращате вашите размери, а ние изработваме - бързо, лесно и удобно, в полза на клиента.


Due to its 26 years of experience, Tanya – T. Docheva Ltd. is established on the market as one of the few companies that are producing products according to the plans of the customer, increasing its assortment up to 1000 products through the years.The company is producing wooden packaging and cases from  deciduous and coniferous wood, plywood, OSB and metal elements per order according to the requirements of the client. We are offering individual projects: you are sending us your measurements and we are producing – fast, easy and convenient, in a benefit of the customer.

 

 ПАЛЕТИ


PALLETS

 

Европалет / Euro Pallet                                                
Размери / Size:  1200x800x144mm
Материал / Material Иглолистна дървесина / Coniferous wood
Употреба / Usage  Многократна / Reusable 

 

Полуевропалет / Half Euro Pallet                                       
Размери / Size:  800x600x144mm
Материал / Material Иглолистна дървесина / Coniferous wood
Употреба / Usage  Многократна / Reusable 

 

Палети нестандартни / Non-standart Pallet       

Размери / Size: 1000x800x144mm
Размери / Size: 1000x1000x144mm
Размери / Size: 1200x1000x144mm
Размери / Size: 1200x1200x144mm
Размери / Size: По поръчка / Custom
Материал / Material Иглолистна дървесина / Coniferous wood
Употреба / Usage Многократна / Reusable 

Палети обработени по Стандарт 15 за ДОМ и палети нетермичнообработени / Pallets processed according to Standard 15, and pallets not thermally treated

 

ПAЛЕТНИ СТРАНИЦИ


PALLET COLLARS

 

Размер А / Size A
Размери / Size: 1200x800mm
Дебилина: 20mm
Стандартна височина / Standard height 195 mm
Дебелина на пантите / Thickness of hinges 1,25мм
Размери / Size: По поръчка / Custom
Материал / Material Иглолистна дървесина / Coniferous wood
Материал / Material Галванизирана стомана / Galvanized stee

 

Размер Б / Size B
Размери / Size: 800x600mm
Дебилина / Thickness 20mm
Стандартна височина / Standard height 195mm
Дебелина на пантите / Thickness of hinges 1,25mm
Размери / Sizes: По поръчка / Custom
Материал / Material Иглолистна дървесина / Coniferous wood
Материал / Material Галванизирана стомана / Galvanized steel

 

ДЪРВЕНИ БАРАБАНИ ЗА КАБЕЛНИ ПРОВОДНИЦИ


WOODEN DRUMS FOR CABLE CONDUCTORS

 

Тип и размери / Type and sizes
Ръст4 / R4  Размери / Size: 1000x800x144mm
Ръст5 / R5 Размери / Size: 1000x1000x144mm
Ръст6 / R6 Размери / Size: 1200x1000x144mm
Ръст7 / R7 Размери / Size: 1200x1200x144mm
Материал / Material Иглолистна дървесина и водоустойчив шпертплат Coniferous wood and waterproof plywood
Употреба / Usage Многократна / Reusable 

 

 ДЪРВЕНИ ОПАКОВКИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА.


WOODEN PACKAGING FOR TRANSPORTATION OF MACHINERY AND EQUIPMENT, WHITE AND BLACK EQUIPMENT, AGRICULTURAL PRODUCTS AND OTHERS, DEPENDING ON THE CLIENT'S REQUIREMENTS.

 

Плътни дървени каси и опаковки от иглолистен дървен материал

Solid wooden boxes and coniferous wood packages

 

Дървени каси и опаковки от иглолистен дървен материал - тип Решетъчни

Wooden caskets and packages of coniferous timber - type Lattice

 

 Каси и опаковки за машини и съоръжение от иглолистен дървен материал, шперплат и ОСБ

Boxes and packages for coniferous timber, plywood and OSB machines and equipment

Транспортни плотове от иглолистен дървен материал

Coniferous timber transport countertops

 

 

Дървени опаковки - изолирани, за транспортиране на специални изделия

Wooden packaging - insulated, for transportation of special items

 

 

ДРУГИ


OTHER

 

Дървен строителен материал

Греди, талпи и дъски от иглолистен дървен материал

Максимална дължина до 6000мм

Wooden building material

Beams, joists and boards of coniferous timber

Maximum length up to 6000mm

Дърва за огрев

Firewood